Art Rotterdam OPEN AIR – Loek Grootjans

Vincent’s Asylum – Loek Grootjans | Open Air 

After a residency in the Van Goghhuis in Zundert in 2012, Loek Grootjans developed the idea of building an asylum for Vincent van Gogh, a gathering place for all major attributes of the grandmaster’s life: drinking water from Zundert, ground on which he was born, mummified pears and fried vegetables from the vegetable garden, found pigment from St. Rémy de Provence. Vincent’s Asylum derives from the ‘Storage for Distorted Matter’ project.

A long-term project by Loek Grootjans. Everything that the artist leaves mentally and physically gets a place in this project. Everything associated with the artist and his world is stored, recorded and archived. That’s how he ‘stores life’. The effort to include everything has always played a major role in Grootjans’ work. The impossibility of that attempt could be seen as a “hopeful” failure.

One thing above all can be said with certainty about Loek Grootjans (1955, Arnemuiden): he is a system thinker and he takes his practice very seriously, in the sense that he drives everything through down to the last detail. Talking about Grootjans’s oeuvre, in part, means talking about a framework within which his work takes place. He created this framework in 1998 with the creation of ‘the Foundation for the benefit of the aspiration and understanding of context (formerly known as the institute for immediate knowledge, real perception and logic features according to the most contemporary monochrome paintings)’. This foundation consists of several departments, sub-departments and departments that have branched out over the years.


Na een residentie in het Van Goghhuis in Zundert in 2012 ontwikkelde Loek Grootjans het idee om een asiel te bouwen voor Vincent Van Gogh, een verzamelplaats voor alle belangrijke attributen uit zijn leven: drinkwater uit Zundert, grond waarop hij geboren werd, gemummificeerde peren en geweckte groenten uit de moestuin, gevonden pigment uit St. Rémy de Provence…

Vincent’s Asylum vloeit voort uit het langdurig project Storage for Distorted Matter, waarin Grootjans alles verzamelt wat hij fysiek en mentaal achterlaat. Alles wat verbonden is met de kunstenaar en zijn wereld wordt geregistreerd en gearchiveerd. Hij wil het leven opslaan en confronteert de kijker tegelijkertijd met de onmogelijkheid daarvan.

Over Loek Grootjans (1955, Arnemuiden) kan alvast één ding met zekerheid gezegd worden: hij is een systeemdenker en hij neemt zijn praktijk zeer ernstig, in die zin dat hij alles tot in de puntjes doordrijft en uitwerkt. Over het oeuvre van Grootjans praten, houdt deels in dat er over een kader wordt gepraat waarbinnen zijn werk een plaats krijgt. Dit kader creëerde hij in 1998 met de oprichting van ‘de Foundation for the benefit of the aspiration and the understanding of context (formerly known as the institute for immediate knowledge, real perception and logic features according to the most contemporary monochrome paintings)’. Deze stichting bestaat uit verschillende departementen, sub-departementen en afdelingen die zich met de jaren meer en meer vertakken.