Erik de Bree | The paper trail | Opening: Saturday 14 Oct | 17.00 – 19.00 |


Following The paper trail extended from Arno on Vimeo.


Erik de Bree
‘The paper trail’

Opening: 14 Oktober, 17:00 – 19:00 uur
De expositie zal te zien zijn tot 18 November 2017

Het startpunt van deze tentoonstelling is de serie ‘wallpaper paintings’. Deze komen tot stand door een houten paneel te behangen met meerdere lagen behang en daar vervolgens weer stukken uit te verwijderen. Dit proces herhaalt zich net zo lang tot er een compositie ontstaat. Het openstaan voor toevalligheden en het toelaten van onvoorziene wendingen in het werkproces maken een groot deel uit van deze schilderijen.

In de serie ‘withdrawal symptoms’, die doorgaans een slag kleiner zijn dan de schilderijen, wordt er een nieuwe methode geïntroduceerd. In op elkaar geplakte lagen behang worden met een mes sneden gemaakt die ingewassen worden met inkt. Als de overtollige inkt verwijderd wordt, blijft er inkt in de sneden zitten en vormt er zich een lijnvoering die vergeleken kan worden met een potloodlijn. Vervolgens worden ook hier weer delen uit de tekening verwijderd, omgedraaid en aangetast om tot een onverwachte compositie te komen.

Het werken met behang en patronen inspireerde tot de serie; ‘patterns’. Met acrylverf en glasplaat als gereedschappen stapelt en verwijdert de Bree materiaal en kleur, met steeds dezelfde intentie en denkwijze als bij de andere twee series. Dit maakt ze, hoewel ze niet uit papier bestaan, toch onderdeel van ‘The paper trail’.

‘The paper trail’ is een pad dat gevolgd wordt, waarvan de bestemming onbekend is, maar dat tijdens de reis vol toevalligheden en vondsten zit en waar de ene ontdekking de volgende inleidt.

In 2012 was Erik op zoek naar nieuwe manieren om mijn werk te presenteren. Hij kreeg het idee om een tentoonstellingsruimte te behangen, het behang grotendeels te scheuren en te verwijderen, en op de resten zijn toenmalig werk te presenteren. Hij haalde bij de kringloopwinkel een paar rollen behangen en testte de effecten ervan in zijn studio. Gaandeweg raakte hij meer en meer geïntrigeerd door de kwaliteiten van het behang. Erik besloot een paneel te bouwen, nagenoeg zo groot als de wand van zijn studio om daar zijn eerste behang-schilderij op te maken. Na dat eerste werk was hij direct verkocht. Hij liet verf en doek liggen en begon met het onderzoeken van de mogelijkheden van het behang. Nu, 5 jaar verder, is de verwondering voor het materiaal nog steeds niet uitgeput en komen er nog steeds nieuwe werkwijzen met het materiaal tot stand.

Erik de Bree (1977) woont en werkt in Haarlem. Hij studeerde aan de Willem de Kooning academie in Rotterdam en de Rietveld academie in Amsterdam en is mede-oprichter en curator van de artist-run space ‘Horizonverticaal’ in Haarlem. Hij heeft deelgenomen aan verschillende solo- en groepstentoonstellingen en zijn werken bevinden zich in o.a. de Caldic collectie, de collectie van Pieter en Marieke Sanders en verschillende bedrijfscollecties.


Following The paper trail from Arno on Vimeo.


Erik de Bree
‘The paper trail’

Opening: October 14th, 17:00 – 19:00 hrs
The exhibition will run until November 18th, 2017

The starting point of this exhibition is the series ‘wallpaper paintings’. These are created by layering a wooden panel with multiple layers of wallpaper and then removing parts of the wallpaper. This process is repeated as long as the composition is created. Allowing the unforeseen in the work process makes up a large part of these paintings.

In the series ‘withdrawal symptoms’, which are usually smaller in size than the paintings, a new method is introduced. In stacked layers of (wall)paper, incisions are made with a knife and ink is applied onto the surface of the paper. The groves left by the knife are partially filled with ink. When the excess ink is removed, ink remains in the cuts and forms thin lines that can be compared with pencil lines. Then, again, parts from the drawing are removed, reversed and affected to create an unexpected composition.

Working with wallpaper and patterns inspired the series; ‘Patterns’. With acrylic paint and a glass sheet as tools. Layers of paint are applied on the glass and partially removed. The technique is similar to the series mentioned above. Although these works do not consist of paper, their way of creation makes them part of ‘The paper trail’

‘The paper trail’ is a path that acts as a guide, the destination is unknown. During the process there are many coincidences, unforeseen directions and discoveries that are an important part of the creation and outcome of these pieces of art.

In 2012 Erik was looking for new ways to present his works. He had the idea to apply wallpaper to the walls of an exposition space and partially removing it again. Tearing and removing the wallpaper, and presenting his art on the remains. He picked up a few roles at the thrift shop and tested the effects in his studio. He gradually became more and more intrigued by the qualities of the wallpaper. Then he decided to build a panel, almost as big as the wall of his studio, and made his first ‘wallpaper painting’.

After the first piece, he was immediately hooked. He sat his paints and brushes aside and began to investigate the possibilities of the wallpaper. Now, 5 years later, the fascination for the wallpaper-material is still not exhausted and new methods are still being discovered to create new pieces of art.

Erik de Bree (1977) lives and works in Haarlem. He studied at the Willem de Kooning Academy in Rotterdam and Rietveld Academy in Amsterdam and is co-founder and curator of the artist-run space ‘Horizonverticaal’ in Haarlem. He has been part of several solo and group exhibitions and his works are in a.o. the Caldic collection, the collection of Pieter and Marieke Sanders, and several company collections.