New talent – Lotte Fondse, Bastien Gachet, Kimiko Goodings

C&H art space is proud to present:
The group show New Talent with Lotte Fondse, Bastien Gachet and Kimiko Goodings.

These new graduates from the Rietveld Academy jointly present their latest work. Fondse displays the work In place (2015). It is a series of photographs in which she researches the concept of public space. Fondse: “I think of public space the same way I think of private space. It is a space that is defined not only by spatial planning but also by the people who live in it. In this space, people move and leave traces of themselves behind. It is these actions within public spaces that I have chosen to focus on. I questioned myself: how do I position myself in my surroundings? While walking through my neighborhood I started to interact with the place, with my place, with the place of others.”

Gachet presents the installation On not coming back (2015). In it, a percolator is constantly filled with water and heated, resulting in a continuous stream of steam. Gachet: “The work exergues a relation between two times. Firstly manifested, a symbolic time, emotional and romantic: the embodiment of absence. That someone is not there and the process is shamelessly lasting. Freezing this absence, thus its material phenomenon, leaves space and leads to another time: the duration of the process. The transformation of matter is forever happening: heating, steaming, boiling, smelling, spitting, bubbling, leaking, blemishing. By letting its matter be, the object extends its own conditions, deflating its dailiness, deflecting what it is; its objectivity. Offering, potentially, from time to time, its own moment of grace.”

Goodings shows the video installation Dull Man (2015). It is a portrait of a man who turns away from a threatening world and decides to live as a hermit. His lonely outlook on life and his fear to confront a world he thinks is slowly crumbling down, result in innovative yet indifferent ways to keep himself occupied. Goodings: “I got inspired by the current refugee situation. How people decide to flee and escape, looking for a better place to live. In general, humans have the tendency to flee when a situation frightens them. I thought it would be interesting to investigate how a privileged person would live in voluntarily confinement and deal with his surroundings and attitude towards life.”

Lotte Fondse (Utrecht, 1993) lives and works in Amsterdam. In 2015 she graduated from the Rietveld Academy in Amsterdam, completing the Fine Arts bachelor. Even before graduating, she exhibited her work in several group shows, at PAKT Amsterdam amongst others. Just recently she was commissioned by Beelddragers, a platform for young and upcoming talent, to produce an image with a story that inspires her.

Bastien Gachet (Geneva, 1987) recently graduated cum laude from the Rietveld Academy in Amsterdam, winning the academy’s 2015 Fine Arts prize. Being an internationally oriented artist, his work has been exhibited in the Netherlands and abroad, in both group and solo shows. On top of being a visual artist, Gachet is also co-founder of publishing house Hecatombe in Geneva.

Kimiko Goodings (Haarlem, 1990) studied Image and language at the Rietveld Academy in Amsterdam. Fascinated by both words and images, Goodings explores and sometimes blurs the boundaries of film and poetry. Her work ranges from poetic video installations, to poetry performances, to written articles. Her graduation project Sleepover recently won the Young Masters Award at Media Art Festival in Leeuwarden.

Opening: 23 January 2016, 17:00 to 19:00 hrs.
The exhibition will be on view until 27 February 2016.

For more information, please contact [email protected] or 020-7530964.


C&H art space presenteert met trots:
De groepsshow New Talent met Lotte Fondse, Bastien Gachet en Kimiko Goodings.

Deze groep recentelijk afgestudeerden van de Rietveld Academy presenteert haar nieuwste werk. Fondse toont In place (2015), een fotoserie waarin ze het concept publieke ruimte onderzoekt. Fondse: “Ik denk over publieke ruimte hetzelfde als over persoonlijke ruimte. Het is een ruimte die niet alleen gedefinieerd wordt door ruimtelijke ordening, maar ook door degenen die erin leven. Mensen bewegen er door heen en laten sporen van zichzelf achter. Ik heb ervoor gekozen me te focussen op deze gedragingen. Ik vroeg mezelf af: hoe verhoud ik mijzelf tot mijn omgeving? Ik begon wandelingen door mijn buurt te maken en interactie aan te gaan met de ruimte, mijn plek, de plek van anderen.”

Gachet presenteert On not coming back (2015). In deze installatie wordt een percolator constant verhit en van water voorzien, wat een doorlopende stroom stoom oplevert. Gachet: “Het werk snijdt een relatie tussen twee tijden. Ten eerste manifesterend, een symbolische tijd, emotioneel en romantisch: de belichaming van afwezigheid. Dat iemand er niet is en het proces schaamteloos doorgaat. Deze afwezigheid bevriezende, dus het materiele fenomeen, laat ruimte en leidt tot een andere tijd: de duur van het proces. De transformatie van materie gebeurt voor altijd: opwarmen, stomen, koken, stinken, spugen, lekken, vlekken. Door de materie te laten zijn, breidt het object zijn eigen bestaan uit, ontkent het wat het is; zijn object-zijn. Het biedt mogelijk, van tijd tot tijd, zijn eigen moment van genade.”

Goodings vertoont de video-installatie Dull Man (2015). Het is een portret van een man die zich afkeert van een beangstigende wereld en besluit als kluizenaar te leven. Zijn eenzame blik op het leven en zijn angst om de confrontatie aan te gaan met een wereld die in zijn optiek langzaam aan het vergaan is, leiden ertoe dat hij zichzelf op innovatieve doch onverschillige wijze bezig moet houden. Goodings: “Ik werd geïnspireerd door de huidige vluchtelingensituatie. Waarom mensen beslissen om te vluchten, te zoeken naar een betere plek om te leven. Over het algemeen hebben mensen de neiging te vluchten uit een bedreigende situatie. Het leek me interessant om te onderzoeken hoe een bevoorrecht persoon zou leven in vrijwillige opsluiting, en hoe die om zou gaan met zijn omgeving en zijn houding ten opzichte van het leven.”

Lotte Fondse (1993) woont en werkt in Amsterdam. In 2015 voltooide ze de bacheloropleiding Fine Art aan de Rietveld Academie. Nog voor haar slagen stelde ze haar werk tentoon in diverse groepsshows, waaronder bij PAKT in Amsterdam. Onlangs maakte ze, in opdracht van Beelddragers, een platform voor jong talent, een beeld bij een verhaal dat haar inspireert.

Bastien Gachet (Genève, 1987) studeerde cum laude af van de Rietveld Academie. Bovendien won hij een van de Fine Arts prijzen die de academie elk jaar toekent. Gachet is een internationaal georiënteerd kunstenaar, die zowel in groeps- als soloshows is opgenomen in binnen- en buitenland. Daarnaast is hij medeoprichter van Hecatombe, een uitgeverij in Genève.

Kimiko Goodings (Haarlem, 1990) studeerde Beeld en Taal aan de Rietveld Academie. Vanwege haar fascinatie voor zowel woorden als beelden, onderzoekt Goodings de grenzen tussen film en poëzie. Haar werk varieert van poëtische video-installaties tot literaire performances en gepubliceerde artikelen. Haar afstudeerproject Sleepover won onlangs de Young Masters Award op het Media Art Festival in Leeuwarden

Opening: 23 januari 2016 van 17:00 tot 19:00 uur.
De tentoonstelling loopt tot en met 27 februari 2016.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met [email protected] of 020-7530964.