Fireflies Ain’t Here Anymore – Aram Tanis

C&H art space is proud to present:
Fireflies Ain’t Here Anymore, a solo show by Aram Tanis.

Fireflies Ain’t Here Anymore is a project that Tanis started in 2010 when he traveled to Korea, to visit his birthplace Seoul. While searching for his parentage, Tanis strayed the city streets to photograph its people, objects and buildings. Fascinated by the sharp contrasts he found there, Tanis kept on returning to Asia, expanding his scope to include Japan and China. Later on he started writing down memories, which he added to the photos. The result is Fireflies Ain’t Here Anymore, a biographical installation that represents the places and people that have meant most to him.

Even though Tanis set out to establish an identity through his photographs, they convey a feeling of alienation. In his search for a sense of belonging he seems to dissect the city, trying to grasp and comprehend every aspect of it. He deliberately documents the disparity between beauty and crudeness, richness and poverty, tradition and modernity. Consequently, the photographs do not just reflect his own sense of indeterminateness, but also of the cities themselves. The melancholic image of a stripped duck in a shop functions as an indicator of the rigorous ways the Chinese organize their society. The photographs of high-rise blocks depict both the anonymity of modern society and the feelings of loneliness Tanis felt himself as a teenager.

While the photographs explore the very beginnings of Tanis’ life, the texts pertain mostly to more recent memories. What at first sight looks like a collection of random anecdotes, unfolds to be fragments of a letter written to a lost loved one. Tanis words dart back and forth between recollections of time spent with this loved one and more general thoughts on topics such as loneliness and oblivion. Although it remains unclear whom the letter is written for, it does offer a glance into Tanis’ thoughts and thereby adds a layer of context and depth to the photographs.

Aram Tanis (Seoul, 1978) studied Photography at the Gerrit Rietveld Academy before completing a residency at De Ateliers in Amsterdam. Since then, his work has been exhibited at Frankfurter Kunstverein (Frankfurt), Kunstverein Düsseldorf (Düsseldorf), Van Abbe Museum (Eindhoven) and Witte de With (Rotterdam) amongst others. Tanis is also co-founder of Binding Image, a platform that explores the medium of photography in the digital age and the influence of the media on our daily lives. Just last year, he was granted a stipend by the Mondrian Fund to support his study travels abroad.

Opening: 23 January 2016, 17:00 to 19:00 hrs.
The exhibition will be on view until 27 February 2016.

For more information, please contact Samantha Hoekema at 020-7530964 or [email protected]

The Mondriaan Fund supports Aram Tanis’s work.


C&H art space presenteert met trots:
Fireflies Ain’t Here Anymore, een solotentoonstelling van Aram Tanis.

Fireflies Ain’t Here Anymore is een project dat Tanis startte in 2010, toen hij voor het eerst naar Korea reisde om zijn geboortestad Seoul te bezoeken. Tijdens zijn zoektocht naar zijn afkomst struinde Tanis door de straten om de mensen, gebouwen en objecten te fotograferen. Vanwege de scherpe contrasten die hij er vond, bleef Tanis terugkeren naar Azië. Hij verbreedde zijn blik en reisde onder meer naar Japan en China, en begon ook herinneringen op te schrijven. Het resultaat is Fireflies Ain’t Here Anymore, een biografische installatie waarin de plekken en mensen die het meest voor Tanis betekend hebben, centraal staan.

Hoewel het Tanis’ bedoeling was om een identiteit vast te stellen, spreekt er uit zijn foto’s vooral een gevoel van vervreemding. In zijn zoektocht naar een gevoel van verbondenheid lijkt hij de stad haast te ontleden, alsof hij vat wil krijgen op elk aspect ervan. Met opzet legt hij de tegenstellingen vast: tussen schoonheid en rauwheid, rijkdom en armoede, traditie en moderniteit. Zodoende geven de foto’s niet alleen Tanis’ gevoel van onbepaaldheid weer, maar ook die van de steden. Het melancholische beeld van een geplukte eend in de etalage van een winkel functioneert als een verwijzing naar de onverbiddelijke organisatiewijze van de Chinese maatschappij. De foto’s van flatgebouwen beelden zowel de anonimiteit van de hedendaagse samenleving uit, als de eenzaamheid die Tanis voelde als tiener.

Waar in de foto’s de beginjaren van Tanis’ leven onderzocht worden, hebben de teksten juist betrekking op meer recente herinneringen. Wat op het eerste gezicht lijkt op een verzameling willekeurige anekdotes, blijken fragmenten uit een brief aan een verloren liefde te zijn. Tanis’ woorden springen heen en weer tussen herinneringen aan deze verloren liefde en meer algemene overpeinzingen over eenzaamheid en vergetelheid. Hoewel het nergens duidelijk wordt aan wie de brief gericht is, geeft die toch inzicht in Tanis gedachtewereld en daarmee een extra laag context en diepte aan de foto’s.

Aram Tanis (Seoul, 1978) studeerde fotografie aan de Rietveld Academie alvorens een residency te vervullen bij De Ateliers in Amsterdam. Sindsdien is zijn werk onder andere tentoongesteld bij de Frankfurter Kunstverein (Frankfurt), de Kunstverein Düsseldorf (Düsseldorf), het Van Abbe Museum (Eindhoven) en Witte de With (Rotterdam). Tanis is ook medeoprichter van Binding Image, een platform voor onderzoek naar het medium fotografie in het digitale tijdperk, en naar de invloed van media op ons dagelijks leven. Vorig jaar ontving hij een bijdrage van het Mondriaan Fonds voor zijn studiereizen naar het buitenland.

Opening: 23 januari van 17:00 tot 19:00 uur.
De tentoonstelling loopt tot en met 27 februari 2016.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Samantha Hoekema: 020-7530964 or [email protected]

Het Mondriaan Fonds steunt Aram Tanis’ werk.