Surface Verge – Natasha Gornik

C&H art space is proud to present:
Surface Verge, the first solo show of Natasha Gornik in the Netherlands.

Surface Verge is the latest series of photographs by Natasha Gornik in which she explores the human skin. When pressure is exerted to the skin, during a smack for example, blood vessels dilate in response to the “threat.” Increasing blood flow to the area reddens the skin. Depending on the force applied, the redness could last longer and potentially bruise. Surface Verge focuses not on the cause of these bruises, but on the effects. The use of monochromatic photography emphasizes the textures and patterns on the skin. Red turns to black, and blanching skin glows white. Through Natasha’s lens, the body becomes a canvas whose surface transforms through tactility.

BDSM (Bondage, Discipline, Sadism, Masochism) usually involves a good deal of touch and pressure on the body. Generally, there is a giver and a receiver. When the receiver’s skin is touched with a certain amount of pressure, blood is forced out of the capillaries. This causes the skin to blanch, or whiten, for a short amount of time before the blood returns and the surface goes back to its original state. Each fleeting mark of pressure on the skin becomes a limited-edition work of art on the body. A smack leaves a fleeting handprint across the affected area. A bite takes the form of teeth marks. A rope tie becomes patterned impressions.

Natasha Gornik (Chicago, 1976) lives and works in Brooklyn, New York. During her studies at the Columbia College of Chicago she emerged herself in the kink culture. She has ever since given a glimpse from the inside through her photographs, films and articles. Her photographic work has been exhibited in galleries in New York, Los Angeles and Paris, and were featured in magazines like Vogue Japan and Art Review among others. This is the first time that Gorniks work will be shown in the Netherlands.

Opening: 5 March 2016, 17:00 to 19:00 hrs.
The exhibition will be on view until April 9th.


C&H art space presenteert met trots:
Surface Verge, de eerste solotentoonstelling van Natasha Gornik in Nederland.

Surface Verge is de nieuwste fotoserie van Natasha Gornik, waarin ze de menselijke huid verkent. Wanneer druk wordt uitgeoefend op de huid, tijdens een klap bijvoorbeeld, verwijden de bloedvaten zich. De huid kleurt rood door deze toename van bloed in het ‘bedreigde’ gebied. Afhankelijk van de kracht van de klap, kan de roodheid langer aanblijven en zelfs blauw worden. In Surface Verge ligt de focus niet op de oorzaak van deze bloeduitstortingen, maar op het effect ervan. Het gebruik van monochromatische fotografie benadrukt de texturen en de patronen op de huid. Rood wordt zwart, terwijl de bloedeloze huid juist lijkt op te lichten. Door Natasha’s camera wordt het lichaam een canvas waarvan het oppervlak verandert door tactiliteit.

Bij BDSM (Bondage, Discipline, Sadisme, Masochisme) wordt er meestal flink wat druk uitgeoefend op het lichaam. Over het algemeen is er een gever en een ontvanger. Wanneer de huid van de ontvanger geraakt wordt met een bepaalde hoeveelheid druk, trekt het bloed uit de haarvaten. Hierdoor verbleekt de huid een korte tijd, totdat het bloed weer terug stroomt en het oppervlak in de oorspronkelijke staat terugkeert. Zo wordt ieder spoor van druk op de huid een vergankelijk kunstwerk op het lichaam. Een beet heeft tandafdrukken tot gevolg. Een tik laat een kortstondige handafdruk achter op het getroffen vlak. Een touw drukt een patroon in de huid.

Natasha Gornik (Chicago, 1976) woont en werkt in Brooklyn, New York. Tijdens haar studie aan het Columbia College Chicago stapte ze voor het eerst in de kink cultuur. Sindsdien heeft ze buitenstaanders een blik geboden op deze gesloten groep door middel van fotografie, films en artikelen. Haar fotografische werk is onder meer getoond in galeries in New York, Los Angeles en Parijs, en opgenomen in tijdschriften als Vogue Japan en Art Review. Dit is de eerste keer dat Gorniks werk in Nederland te zien zal zijn.

Opening: 5 maart, van 17:00 tot 19:00 uur.
De tentoonstelling loopt tot en met 9 april 2016.