You cant’ wrap your arms around a memory – Simone Bennett

Simone Bennett is a visual artist who works with film, photography and prints. She is
fascinated by common things that occur under the surface. A recurring theme in her work is the disruption of everyday life. Bennett uses the cinematic language to tell her stories, shining a light on dark places in society.

For the exposition ‘You can’t wrap your arms around a memory’ Simone will show her latest film ‘Overvloed’ (Wealth), the film ‘Daughter’ and a series of staged photographs.

OVERVLOED / WEALTH
(Colour, high-definition video projection on a vertical screen in the middle of the gallery room, film loop)

During the financial crisis in 2008, Simone had a dream about a crying chandelier slowly
dissolving the floor beneath it. She decided to make a film based on this image. To achieve this goal Simone gathered a film-crew together with producer Sasha Dees and applied and
received a funding from the Mondriaan Fonds. Peter Moll made the chandelier that ‘shines light’ and ‘sheds tears’ especially for ‘Overvloed’.

Overvloed / Wealth is a film-loop which addresses the issues of greed.
The powerless feeling we experience while being stuck in a loop, not being able to let go of our never-ending hunger for individual prosperity over the well-being and welfare of society. The film represents the destructive cycle of accumulation and annihilation of the abundance of wealth.

SERIES OF STAGED PHOTOGRAPHS ‘You cant wrap your arms around a memory’
Simone’ photographs portrays people who seem to be detached from each other.
The powerlessness of being stuck in your surroundings, not able to change the situation you are in. Longing to be together but looking the other way.
The moment when we stand still, closing ourselves off to a world in which we don’t feel we belong anymore. The series reads like a film sequence where all the portrayed sing their own song.
The locations chosen for the photographs are Simone’s direct surroundings and the people portrayed are her friends and family members.

Project room: DAUGHTER
Short HD film. ‘Daughter’ deals with the subject of having children. The overwhelming feeling of fear in combination with the deepest love when looking at your sleeping daughter.
The daughter trusts, the mother is worried.


Simone Bennett is beeldend kunstenaar en filmmaker. Ze maakt films, foto’s en prints.
Simone is gefascineerd door wat er plaatsvind onder het oppervlak van de schone schijn van onze
wereld. Een terugkerend thema in haar werk is de ontwrichting van het dagelijks leven.
Ze schijnt licht op de donkere plekken in onze samenleving.
Bennett gebruikt de taal van de cinematografie om haar verhalen te vertellen.

Voor de expositie ‘You can’t wrap your arms around a memory’ laat Simone haar nieuwste film
‘Overvloed’, de film ‘Daughter’ en een serie geënsceneerde foto’s zien.

OVERVLOED
(Kleur, high-definition video projectie op een verticaal scherm in het midden van de expositieruimte, film-loop)

Aan het begin van de financieel crisis in 2008 had Simone een droom over een huilende kroonluchter. Ze besloot een film te maken gebaseerd op dit beeld. Samen met producent Sasha Dees stelde ze een filmcrew samen en deed ze een aanvraag bij het Mondriaan Fonds. Haar aanvraag werd gehonoreerd. Peter Moll maakte speciaal voor de film de huilende kroonluchter.

Overvloed is een film-loop die gaat over hebzucht en onze honger naar individuele
rijkdom boven het welzijn van de samenleving. De film laat de destructieve kant zien van hebzucht en de overdaad van rijkdom. En geeft je het gevoel dat je ondervind als je vast zit in een herhaling.

SERIE GEËNSCENEERDE FOTO’S ‘You can’t wrap your arms around a memory’
Simone haar foto’s zijn portretten van mensen die onthecht zijn van elkaar en machteloos klem zitten in hun omgeving en situatie. Ze verlangen om bij elkaar te zijn terwijl ze hun blikken van elkaar
afwenden. Vastgelegd op het moment dat ze stil staan, en zichzelf afsluiten van een wereld waar ze zich niet meer thuis voelen. De foto’s verhouden zich tot elkaar als een serie maar de geportretteerden hebben geen verbinding met elkaar.
De locaties in de foto’s zijn allemaal plekken uit het eigen leven van Simone. De mensen in de foto’s zijn haar vrienden en familie.

Project room: DAUGHTER
Korte HD film met de titel ‘Daughter’.

De film gaat over het hebben van een kind. Het dubbele gevoel van de innige liefde voor de slapende dochter in combinatie met een overweldigend gevoel van angst over wat er allemaal kan gebeuren.
Het kind slaapt, en geeft zich vol vertrouwen over. De moeder waakt en maakt zich zorgen.