Radical Collecting – Frans Oomen

This summer, acclaimed art collector Frans Oomen will present part of his collection at C&H art space. Oomen has been collecting editions since 1985 and has already acquired over 1500 pieces. A selection of the most radical works will be presented in Radical Collecting, to show that an edition can be more than just bronze sculptures and photography. With objects from renowned artists such as Nan Goldin, Richard Prince, Jeff Koons, Rob Pruitt, Jannis Kounellis, Franz West, Andres Serrano, Hermann Nitsch, Chris Offili, Shirin Neshat, but also by young talent like Adam Pendleton, Sean Landers, Su Tomesen and Ragnar Kjartansson.

Making editions is an age-old artistic practice. Artists from Dürer to Hokusai carved images into woodblocks, which they then could print countless times. It was a quick and economical way of producing art, which ensured the artist of a steady income. It also made high quality art available for those who couldn’t afford to commission an artist. With the invention of photography in the nineteenth century, the principle of affordable art flourished.

Nowadays, art editions come in all shapes and sizes. Radical Collecting will offer an overview of all the varieties: from bronze to ceramics to ready-mades, and from photography to painting to assemblages. What sets these works apart is that they are all unique, despite the size of their edition. They are not mechanical reprints of an original, but handmade pieces or individually reworked objects. This artistic process makes each work exceptional and gives it a certain aura.

Frans Oomen (Amsterdam, 1962) has been collecting art since 1985 and is ranked among Kunstweek’s top 100 Dutch art collectors for many years. He doesn’t keep his collection behind closed doors: he often lends pieces to museums, such as Museum De Pont (Tilburg) and dedicates special exhibitions to it (for example at Kunstfort Vijfhuizen). He also let the film crew of Kunstuur into his home, where he keeps his art, to document his collection (AVRO/TROS, 2012). Oomen often collaborates with artists to issue a new edition, and he is the owner of mo-artgallery, an online gallery that specializes in prints, drawings and other limited edition artworks. To top it all off, Oomen teaches at InHolland, a university of applied sciences in Haarlem.

On the occasion of this exhibition, artists Marcel van den Berg, Erik de Bree and Wouter Klein Velderman have each made a limited edition art work, which they will present in the project room.

Opening: 4 June 2016, 17:00 to 19:00 hrs.
The exhibition will be on view until 30 July 2016.


Met trots presenteert C&H art space:

FRANS OOMEN
Radical Collecting

Deze zomer presenteert kunstverzamelaar Frans Oomen een deel van zijn collectie bij C&H art space. Oomen verzamelt al sinds 1985 kunst in oplage en heeft een collectie van meer dan 1500 werken opgebouwd. Daaruit is een selectie gemaakt van de meest radicale stukken, die laten zien dat kunst in oplage meer kan zijn dan fotografie en bronzen sculpturen. Met werk van gevestigde namen als Nan Goldin, Richard Prince, Jeff Koons, Rob Pruitt, Jannis Kounellis, Franz West, Andres Serrano, Hermann Nitsch, Chris Offili, Shirin Neshat, maar ook aanstormende talenten als Adam Pendleton, Sean Landers, Su Tomesen en Ragnar Kjartansson.

Het maken van werk in oplage is een praktijk die al eeuwen teruggaat. Kunstenaars van Dürer tot Hokusai sneden afbeeldingen in houtblokken, die ze vervolgens talloze malen konden afdrukken. Het was een voordelige en snelle productiewijze, die de kunstenaar voorzag van een enigszins stabiel inkomen. Bovendien maakte het kunst beschikbaar voor degenen die het niet konden veroorloven om een werk in opdracht te laten maken. In de negentiende eeuw nam het principe van budgetvriendelijke kunst een vlucht dankzij de uitvinding van fotografie.

Tegenwoordig komen kunstwerken in oplage voor in alle soorten en maten. Voor Radical Collecting zijn werken gekozen die tezamen een overzicht bieden van de breedte van de mogelijkheden: van brons tot keramiek tot objets-trouvés, en van fotografie tot schilderkunst tot assemblages. Wat deze werken onderscheidt, is dat ze – ondanks het aantal waarin ze verschijnen – toch uniek zijn. Het zijn geen mechanische herdrukken van een origineel, maar met de hand gemaakte of individueel bewerkte stukken. Dit artistieke proces maakt elk werk bijzonder en geeft het een eigen aura.

Frans Oomen (Amsterdam, 1962) verzamelt kunst sinds 1985, en staat al diverse jaren vermeld in de top 100 Nederlandse verzamelaars (samengesteld door Kunstweek). Zijn collectie blijft niet achter gesloten deuren: hij geeft vaak werk in bruikleen, bijvoorbeeld aan museum De Pont in Tilburg, en wijdt speciale tentoonstellingen aan zijn collectie, zoals in het Kunstfort in Vijfhuizen. In 2012 liet hij bovendien de cameraploeg van Kunstuur in huis om zijn collectie vast te leggen (AVRO/TROS, 2012). Daarnaast werkt Oomen regelmatig samen met kunstenaars om een editie uit te geven, en hij is de eigenaar van mo-artgallery, een online galerie die gespecialiseerd is in prints, tekeningen en andere limited edition kunstwerken. Tenslotte doceert Oomen aan de Pabo in Haarlem.

Kunstenaars Erik de Bree, Wouter Klein Velderman en Marcel van den Berg hebben, speciaal voor deze tentoonstelling, ieder een werk in oplage gemaakt, die in de project room van C&H art space gepresenteerd worden.

Opening: 4 juni 2016, 17:00 tot 19:00 uur.
De tentoonstelling is te zien tot en met 30 juli 2016.