Objects from the outside – Gerbrand Burger

C&H gallery is proud to present Objects from the outside, Gerbrand Burger’s first solo exhibition with the gallery. The show consists of a large installation accompanied by some sizable reliefs in innovative materials. With these, Burger explores the confines of architecture and the material capacity of its surface.

The installation that is at the heart of the exhibition can be seen as a room in and of itself, seemingly monolithic from one side, yet transparent from the other. Making the vacant inside visible, Burger suggests that an interior exists only because of its demarcation from the space around it. The thin surface is like a tangible border between the hollow interior and the outside.

By addressing the topic of emptiness, Burger comments on society at large: “My objects show what I see in the urban environment, and the materials we use to shape our cities. Today’s building materials are factory-made combinations of synthetic and natural materials. A recent innovation that I work with, for example, is a flexible stone veneer: a thin layer of stone on a base of fiberglass and resin. The objects I make with this veneer are hollow, empty – they exist mainly on the outside. I chose this material because it says a lot about authenticity and illusion, and how man relates to nature.”

Gerbrand Burger (Hoorn, 1976) has his studio in the countryseat of Nederhorst. He works with drawing, sculpture, installation, printmaking and film. Before going to the Rietveld Academy (Amsterdam), he studied political sciences at Leiden University. After completing his BA in fine arts in 2005, he went to De Ateliers (Amsterdam) for a two-year residency. His works have been exhibited and screened worldwide: from Amsterdam, Paris and London to Chicago, Istanbul and Japan. In 2014, he received a proven talent grant from the Mondriaan Fonds, and just last year a development grant from the Amsterdam Fund for the Arts.


C&H gallery presenteert met trots Objects from the outside, onze eerste solotentoonstelling van het werk van Gerbrand Burger. De show bestaat uit een grote installatie omringd door wandvullende reliëfs van innovatieve materialen. Hiermee onderzoekt Burger de grenzen van architectuur, en materiële capaciteit van diens oppervlakken.

De installatie vormt het hart van de tentoonstelling, en kan gezien worden als een ruimte op zich – ogenschijnlijk monolitisch van de ene kant, maar transparant aan de andere. Door de lege binnenzijde zichtbaar te maken, suggereert Burger dat een interieur alleen bestaat dankzij de begrenzing van de ruimte eromheen. Het dunne oppervlak is als een tastbare scheidingslijn tussen de holle binnenkant en de buitenkant.
Door het thema van leegte aan te snijden, becommentarieert Burger de maatschappij in het algemeen: “Mijn objecten laten zien wat ik in de grote steden zie, en de materialen die wij gebruiken om deze steden vorm te geven. Hedendaagse bouwmaterialen zijn fabrieksmatige combinaties van synthetische en natuurlijke materialen. Een recente innovatie waar ik bijvoorbeeld mee werk, is een flexibele steenfineer: een dun laagje steen op een basis van glasvezel en hars. Ik heb dit materiaal gekozen omdat het veel zegt over authenticiteit en illusie, en over hoe de mens zich verhoudt tot de natuur.”

Gerbrand Burger (Hoorn, 1976) heeft zijn studio op landgoed Nederhorst en woont in Amsterdam. Zijn praktijk is divers: hij werkt op papier en met diverse printtechnieken, en maakt sculpturen, installaties en films. Voordat hij naar de Rietveld Academie ging, studeerde hij politicologie aan de Universiteit van Leiden. Na het behalen van zijn kunstbachelor in 2005, werd Burger geselecteerd voor een tweejarige residentie bij De Ateliers in Amsterdam. Burgers werk is internationaal getoond: van Amsterdam, Londen en Parijs, tot Chicago, Istanbul en Japan. In 2014 ontving hij een beurs voor Bewezen Talent van het Mondriaan Fonds, en vorig jaar nog een ontwikkelingsbeurs van het Amsterdams Fonds voor de Kunsten.