Nothing Escapes My Eyes – David Krippendorff

In this solo exhibition David Krippendorff presents his most recent film, accompanied by a series of works on paper and a previous video work. Using diverse forms of expression, Krippendorff explores issues of cultural identity, belonging, and the pressure to conform.

Nothing Escapes My Eyes (2015 – Best Short Film at the Berlin Short Film Festival 2016) is a dramatic short film inspired by the famous opera Aida by Giuseppe Verdi. In it, we see a woman sitting in front of a dressing room mirror, in the process of shedding one identity for another. While she reluctantly removes her ancient Egyptian costume and make-up in exchange for a modern wardrobe, the camera gradually reveals the setting. The woman is actually sitting in the middle of an empty parking garage, at the Opera Square in Cairo. The Square is named after the Royal Opera House, where Verdi’s Aida premiered in 1871. Exactly one hundred years later the Opera House was completely destroyed by fire, and later replaced by a multi storied parking garage. Just as the identity of the city of Cairo underwent a series of transformations due to a colonial past and current globalism, Krippendorff’s character is also depicted as a person trying to adapt her identity to the dominating culture.

For the video A Small Fee (2009), Krippendorff selected sentences from the script and lyrics of the musical film West Side Story (1961). He rearranged them into a new, fast-paced dialogue that re-contextualizes them to current global tensions. Visualized in bright colors, sentences like “Go home where you belong” and “Once an immigrant always an immigrant” become extra violent and seem to be referring to present political and ideological conflicts. The verbal conflict happens within two distinguished groups, natives and immigrants, touching issues of racism, the desire of acceptance and the will to exclude. It becomes clear that the object of the conflict is an America that is revealing its political failure.

David Krippendorff (Berlin, 1967) is a multi-disciplinary artist living and working in Berlin. He grew up in Rome and was trained as a painter at the Academy of Fine Arts in Berlin, where he graduated in 1996. His films and videos have been shown internationally, for instance at the New Museum (New York), the Institute of Contemporary Arts (London), the Hamburger Kunsthalle (Hamburg), and the Museum on the Seam (Jerusalem). The Deutsche Bank, the Deutsche Bahn and KPMG Deutsche Treuehand-Gesellschaft have acquired his work; as well as top private collectors such as Alison and Peter Klein.

Opening: January 21st, 17:00 to 19:00 hrs.
The exhibition will be on view through February 25th, 2017.

For more information, please contact Samantha Hoekema:
[email protected] or 020-7530964.


In deze solotentoonstelling presenteert David Krippendorff zijn recentste film, tezamen met een serie werken op papier en een ouder videowerk. Met diverse uitdrukkingsvormen, onderzoekt Krippendorff thema’s als culturele identiteit, het gevoel ergens thuis te horen, en de druk om te conformeren.

De dramatische korte film Nothing Escapes My Eyes (2015 – Beste Korte Film op het Berlin Short Film Festival 2016) is geïnspireerd door de beroemde opera Aida van Giuseppe Verdi. We zien een vrouw voor een kaptafel zitten, die met weerzin haar oud-Egyptische kleding en make-up afneemt in ruil voor een moderne outfit. Terwijl de camera langzaam uitzoomt, wordt de setting onthuld: de vrouw zit in een lege parkeergarage aan de Meidan El Opera (het Opera Plein) in Cairo. Het plein is vernoemd naar de Khedivial Opera House (de Koninklijke Opera), waar Aida in 1871 haar première beleefde. Precies honderd jaar later brandde het operagebouw volledig af, en kwam er een parkeergarage op haar plek. Zoals de identiteit van Cairo transformaties onderging door een koloniaal verleden en hedendaagse mondialisering, wordt ook de vrouw verbeeld als een persoon die haar identiteit probeert aan te passen aan de dominante cultuur.

Voor de korte film A Small Fee (2009) selecteerde Krippendorff zinnen uit het script en de songteksten van de musicalfilm West Side Story (1961), en herschikte ze tot een nieuw, jachtig dialoog. Het resultaat is een verbaal conflict tussen een groep autochtonen en immigranten, dat raakt aan thema’s als racisme, het verlangen geaccepteerd te worden, en de drang uit te sluiten. Door zinnen als “Ga terug naar waar je thuishoort” en “Eens een immigrant altijd een immigrant” in felle kleuren weer te geven, worden de woorden extra hardvochtig en lijken ze te refereren aan huidige politieke en ideologische conflicten. Het wordt al snel duidelijk wat het werkelijke onderwerp van conflict is: een Amerika dat zijn politieke falen onthult.

David Krippendorff (Berlijn, 1967) is een multidisciplinair kunstenaar die woont en werkt in Berlijn. Hij groeide op in Rome en volgde de opleiding Schilderkunst aan de Kunstacademie van Berlijn, waar hij in 1996 afstudeerde. Zijn films worden internationaal vertoond, van het New Museum (New York), de Institute of Contemporary Arts (Londen), de Hamburger Kunsthalle (Hamburg), en het Museum on the Seam (Jerusalem). Zijn werk is opgenomen in de collecties van de Deutsche Bank, de Deutsche Bahn en KPMG Deutsche Treuehand-Gesellschaft, evenals in collecties van privéverzamelaars als Alison and Peter Klein.

Opening: 21 januari 2017, van 17:00 tot 22:00 uur.
De tentoonstelling is te zien tot en met 25 februari.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Samantha Hoekema:
020-7530964 of [email protected]