Bending of the neck – Jop Vissers Vorstenbosch, Jonas Wijtenburg

For the Dutch press release please scroll down.

JOP VISSERS VORSTENBOSCH, JONAS WIJTENBURG
Bending of the neck

Opening: November 27, 18:00–21:00
November 27, 2014 – January 17, 2014
Gallery hours: Thursday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. or by appointment

C&H art space is proud to announce the duo exhibition of Jop Vissers Vorstenbosch and Jonas Wijtenburg: Bending of the neck

In this duo show Jop and Jonas will investigate the potential that lies within the engagement of visual arts and architecture. The specific placement of a sculpture or painting in accord with the tectonics of an architectural object is something we see in the temples and churches of our past. Within a contemporary field Jop and Jonas aim to research this potential as a subject on its own. The artists will research this topic not as a duo but through their own choices of medium. The exhibition will be an interwoven whole of paintings and sculptures dealing with self-created architectural problems and solutions.

Jop Vissers Vorstenbosch’s paintings come from a study of subjects that are not usually noticed but often present in daily life. These subjects that are remarkable for him allow him to reach the connection between the procedure of painting and the subject itself. There is no doubt in his traces; all of his work is based on a series of determined gestures that reveal the image in the artist’s mind and place it on the canvas as the final art work. The artist is also concerned with the function of the painting within the architectural space and the dialogue that is established between them due to the necessary link generated. Thus, he presents the canvas as a sort of installation that challenges the space, giving a new perspective on where the painting belongs and what its function is.
Jonas Wijtenburg starts his sculptures from a perspective of function, but he gradually lets this go during his working process. Which process and elaboration of an object are relevant for an artist that wants to talk about the function of an object? That is the main question for Wijtenburg. The gesture of the conceptual designer blends into the gesture of the autonomous artist, allowing the applied arts to combine with autonomous art. Materiality is the main subject, but serves an immaterial, communicative gesture.

Since his installations start from functionality, Jonas Wijtenburg’s pieces are often site-specific. The materials he uses are remnants from previous installations or from ideas that weren’t fully elaborated, so every piece has a history in itself. By ordering the different parts of the installation over and over again they enter an intuitive relationship instead of a practical one.

Jop Vissers Vorstenbosch studied at the Utrecht School of Fine Arts. After that he took part in many solo and group exhibitions, both in the Netherlands and abroad. He is a member and founder of several art collectives. Jonas Wijtenburg also studied at the Utrecht School of Fine Arts, during which he did a residency at the Kathmandu Contemporary Arts Center in Nepal. Among other projects, he is currently working for Dordtyart. Jop and Jonas share an atelier in Utrecht and have worked together on several projects.

Reyn van der Lugt will introduce the show and talk with the artists.
Saturday November 29, from 15:00 to 17:00.
Van der Lugt is the former director of the Groninger Museum and former cultural attache for the Dutch government in the US. He collects art and photography and he is a curator and writer. For his activities in the art field he received the Laurenspenning in 1987.  

 

 

JOP VISSERS VORSTENBOSCH, JONAS WIJTENBURG

Bending of the neck

Opening: 27 november, 18:00–21:00
27 november 2014 – 17 januari 2014
Openingstijden: donderdag tot zaterdag van 11:00 tot 18:00 of op afspraak

C&H art space presenteert met trots de duotentoonstelling van Jop Vissers Vorstenbosch en Jonas Wijtenburg: Bending of the Neck.

In deze duotentoonstelling zullen Jop en Jonas de potentie van een engagement tussen beeldende kunst en architectuur onderzoeken. De specifieke plaatsing van een sculptuur of schilderij volgens de bouwkundige constructie van een
architecturaal object is iets dat we zien in de tempels en kerken uit ons cultureel verleden. Binnen een hedendaags veld willen Jop en Jonas dit potentieel als een op zichzelf staand onderwerp onderzoeken. De kunstenaars zullen dit niet als duo doen maar vanuit hun eigen medium. De tentoonstelling zal een verweven geheel van schilderijen en sculpturen zijn dat de zelfgecreëerde architecturale problemen en oplossingen behandelt.

De schilderijen van Jop Vissers Vorstenbosch zijn het resultaat van een studie naar onderwerpen die vaak aanwezig zijn in het dagelijks leven maar meestal niet worden opgemerkt. Deze onderwerpen die voor hem opmerkelijk zijn geven hem de mogelijkheid om een verband tussen de handeling van het schilderen en het onderwerp zelf te creëren. Er zit geen twijfel in zijn penseelstreken: al zijn werk is gebaseerd op een serie van vastberaden handelingen die het beeld in de gedachten van de kunstenaar onthult en deze op het doek plaatst als definitief kunstwerk. De kunstenaar houdt zich ook bezig met de functie van het schilderij binnen de architecturale ruimte en de dialoog die daartussen plaats vindt vanwege het noodzakelijke verband dat gegenereerd wordt. Hij presenteert het doek dus als een soort installatie die de ruimte uitdaagd, waardoor hij een nieuw perspectief geeft op waar het schilderij hoort en wat de functie ervan is.

Jonas Wijtenburg begint zijn sculpturen vanuit het perspectief van functie, maar gedurende het werkproces laat hij dit geleidelijk los. Welk proces en welke uitwerking van een object zijn relevant voor een kunstenaar die de functie van een object wil bespreken? Dit is de hoofdvraag voor Wijtenburg. Het gebaar van de conceptueel ontwerper vloeit over in het gebaar van de autonome kunstenaar, waardoor toegepaste kunst gecombineerd wordt met autonome kunst. Materialiteit is het hoofdonderwerp, maar dient gelijktijdig een immaterieel, communicatief gebaar. Omdat zijn installaties uit functionaliteit ontstaan zijn de werken van Jonas Wijtenburg vaak site-specific. De materialen
die hij gebruikt zijn meestal restanten van eerdere installaties of van ideeën die niet volledig zijn uitgewerkt, waardoor elk werk een geschiedenis heeft. Door de verschillende onderdelen van de installatie steeds opnieuw te ordenen gaan zeeen intuïtieve relatie aan in plaats van een praktische.

Jop Vissers Vorstenbosch studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Hierna heeft hij deelgenomen aan verschillende solo- en groepstentoonstellingen, zowel in Nederland als in het buitenland. Hij is lid en oprichter van
verschillende kunstenaarscollectieven.
Jonas Wijtenburg studeerde ook aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Tijdens zijn studie deed hij een residency aan het Kathmandu Contemporary Arts Center in Nepal. Hij werkt onder andere voor Dordtyart.
Jop en Jonas delen een atelier in Utrecht en hebben voor verschillende projecten samengewerkt.

Reyn van der Lugt zal de tentoonstelling introduceren en een gesprek aan gaan met de kunstenaars.
Zaterdag 29 november van 15:00 tot 17:00.
Van der Lugt is de voormalig directeur van het Groninger Museum en voormalig cultureel attaché voor de Nederlandse regering in de VS. Hij verzamelt kunst en fotografie en is een curator en schrijver. Voor zijn activiteiten in de kunstwereld ontving hij in 1987 de Laurenspenning.