House of Pinocchio – Vittorio Corsini

With House of Pinocchio Vittorio Corsini presents his latest sculptures, in which he reflects on architecture as a place where individuals define and fulfill themselves. His work seems to always be suspended between the promise and impossibility of inhabiting a space. This contradiction is apparent in his visual language; he mixes fragile materials with durable ones, and plays with the opposition between outside and inside.

Corsini combines one huge aluminum piece, hanging from the ceiling, with several smaller sculptures of glass and marble in this show. All works are in one way or another ‘open’ houses: their walls are either totally see-through or literally folded down. By revealing the interior space of these buildings, Corsini reflects upon the illusionary distinction between inside and outside. Any visual obstacles are taken away, allowing the eye to flow freely through the house. For all their perceived openness, however, these rooms can never be occupied. The unfolded walls of the hanging sculpture leave nothing but emptiness, while the glass houses can’t be entered because a slab of marble closes up their only open side.

Corsini prefers to work with glass because its transparency and fragility reflect the precarious condition of dwelling itself. Glass has, in fact, always been a material loved for the care and attention it requires. The interior evoked within Corsini’s glass walls becomes the site of a perceptual projection, rather than an actual experience. The same can be said of his hanging sculpture, as the aluminum walls diminish the building to an accumulation of surfaces. Corsini reduces the interior space to its perimeters, to the abstract boundaries, to outlines that are at once tangible and fragile.

Vittorio Corsini (Cecina, 1956) is living in and working in Florence, Italy. He studied Philosophy and Literature at the University of Pisa. His work has been exhibited extensively in his native Italy, but also internationally, at Gazelli Art House (London) and ACP Galerie (Salzburg) for example. Corsini has often been commissioned to make public works of art – by the city’s of Turin, Milan and Siena, to mention a few. Besides being an artist, Corsini teaches sculpture at the Accademia di belle Arti di Brera in Milan.

Opening: 3 September 2016, 17:00 to 19:00 hrs.
Click here to attend the opening.
The exhibition will be on view through October 8, 2016.

For more information, please contact Samantha Hoekema: [email protected] or 020-7530964.


Met House of Pinocchio presenteert Vittorio Corsini zijn recentste sculpturen, waarin hij reflecteert op architectuur als een plek waar mensen zich kunnen definiëren en vervullen. Zijn werk lijkt zowel de belofte als de onmogelijkheid van het bewonen van een ruimte in zich te dragen. Deze tegenstelling komt ook naar voren in zijn beeldtaal; hij combineert breekbare materialen met duurzame, en speelt met het contrast tussen binnen en buiten.

In deze solotentoonstelling combineert Corsini een groot aluminium werk dat aan het plafond hangt met meerdere kleine sculpturen van glas en marmer. Alle werken zijn op de een of andere manier ‘open’ huizen: de muren ervan zijn doorzichtig dan wel opengevouwen. Door het interieur van zijn gebouwen bloot te leggen, reflecteert Corsini op het illusionaire onderscheid tussen binnen en buiten. Elke visuele obstakel is weggenomen, zodat het oog vrijelijk door de huizen kan dwalen. Ondanks de ogenschijnlijke toegankelijkheid, kunnen deze ruimtes echter nooit bezet worden. De weggevouwen muren van het hangende sculptuur laten niks dan leegte over, terwijl de glazen huizen niet betreden kunnen worden omdat een blok marmer de open zijde afsluit.

Corsini werkt met glas omdat diens transparantie en breekbaarheid de precaire staat van het wonen zelf weerspiegelt. Glas is altijd al geliefd geweest vanwege de behoedzaamheid en aandacht die het vereist. Zodoende wordt het interieur binnen Corsini ‘s glazen wanden de plaats van een gevoelsmatige projectie, in plaats van een feitelijke ervaring. Hetzelfde kan gezegd worden van zijn hangende sculptuur, omdat de aluminium wanden het gebouw terugbrengen tot een verzameling vlakken. Corsini reduceert het interieur tot abstracte grenzen, tot kaders die tegelijkertijd tastbaar en fragiel zijn.

Vittorio Corsini (Cecina, 1956) woont en werkt in Florence, waar hij ook beeldhouwkunst studeerde aan de academie. Zijn werk is veelvuldig tentoongesteld in zijn thuisland Italië, maar ook internationaal: bij Gazelli Art House in London en ACP Galerie in Salzburg bijvoorbeeld. Corsini heeft al meerdere opdrachten gekregen om werken te maken voor de publieke ruimte, zoals voor de steden Turijn, Milaan en Siena. Naast zijn werk als beeldend kunstenaar doceert Corsini aan de Accademia di belle Arti di Brera in Milaan.

Opening: 3 september 2016, van 17:00 tot 19:00 uur.
Klik hier om je aan te melden voor de opening.
De tentoonstelling is te zien tot en met 8 oktober 2016.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Samantha Hoekema: 020-7530964 of [email protected]