Fly for Fun – Ruben Kragt

C&H gallery is proud to announce Fly for Fun, the second solo exhibition of Ruben Kragt in the gallery.

Every piece of reality can be the subject for a painting. This requires the painter to be alert, a subsequent work can be found at any time and at any place. The title “Fly for Fun” refers to Ruben’s preference for this apparent randomness of subjects.

A reoccurring theme in his paintings is boredom in freedom or in holiday situations. For Ruben, the ultimate sound of boredom is that of a two-seater plane in the summer that keeps flying back and forth. This sound becoming louder and softer, turning around again and still not going anywhere. He finds the same quality around the swimming pool in the sun, where it is quiet and warm, with hard shadows and hard colors, or in a souvenir shop where you can buy a mug with your favorite nature park. Thus the title “Fly for Fun”.

In addition, “Fly for fun” refers to the adventure of painting and discovering something new. Just as the traveler, by planning a trip, makes room for an encounter with the unknown, Ruben makes room for surprise by working from a clear plan. In the implementation of that idea, Ruben is looking for a direct and effective way of painting. An action on the canvas always has a consequence for the painting.

Ruben Kragt (NL, 1988) lives and works in Utrecht. He studied Fine Arts at HKU in Utrecht and completed a residency at de Ateliers in Amsterdam in 2014. He has participated in numerous group shows including Offspring 2014 at de Ateliers, Door Schildersogen 2 at Arti et Amicitiae in Amsterdam among others.


C&H gallery presenteert met trots ‘Fly for Fun’, de tweede solo tentoonstelling van Ruben Kragt in de galerie.

Elk stukje van de werkelijkheid kan onderwerp zijn voor een schilderij. Dit gegeven vergt van de schilder dat hij alert is. Op elk moment en op elke plaats kan een volgend werk te vinden zijn. Met De titel “Fly for Fun” geeft Ruben Kragt zijn voorkeur aan binnen deze schijnbare willekeurigheid van onderwerpen.

In veel schilderijen komt verveling in vrijheid of vakantie naar voren. Voor Ruben is het ultieme geluid van verveling dat van een pleziervliegtuigje in de zomer dat maar heen en weer blijft vliegen. Dat geluid dat maar harder en zachter word en weer draait maar nergens heen gaat. Het zelfde thema vind hij in het zwembad in de zon, waar het verder stil en warm is, met harde schaduwen en harde kleuren, of de souvenirwinkel waar je een mok kan kopen met daarop je favoriete natuurpark. De titel “Fly for Fun” verwijst hiernaar.

Daarnaast verwijst “Fly for Fun” naar het avontuur van het schilderen en het ontdekken van iets nieuws. Zoals de reiziger door een reis te plannen ruimte maakt voor een ontmoeting met het onbekende, zo maakt Ruben ruimte voor verassing door te werken vanuit een helder plan. In de uitvoering van dat plan zoekt Ruben naar een directe en effectieve manier van schilderen. Een handeling op het doek heeft altijd een consequentie voor het schilderij.

Ruben Kragt (NL, 1988) woont en werkt in Utrecht. Hij studeerde Beeldende Kunst aan de HKU in Utrecht en voltooide een residentie aan de Ateliers in Amsterdam in 2014. Ruben heeft aan verschillende tentoonstellingen deelgenomen waaronder Offspring 2014 bij de Ateliers en Door Schildersogen 2 in Arti et Amicitiae in Amsterdam.