FESITEN – first time – Remy Jungerman

With FESITEN – first time Jungerman presents his latest works, in which he explores his origins and surroundings. In his sculptures he unites two cultures: that of the West-African diaspora and the modernist discourse of western art. He uses, for example, geometrical patterns that are characteristic for artists like Piet Mondrian, as well as for the cloths used and worn by Jungermans family when visiting their ancestor shrine. Hence the title ‘fesiten’, which means so much as ‘history’ – in this case a very personal one.

The starting point for Jungerman’s work is the geometrical shapes in the textiles used by the Maroons – a population in Surinam of direct African descent. They took this geometry with them on their forced migration to the Dutch colonies. There, the Maroons re-used and reinterpreted the designs time and again. Jungerman continues this tradition in his own way. In the play of lines he found parallels with artistic language of the De Stijl group, which he emphasizes in his sculptures. By letting go of the ritual meaning of the geometrical patterns, he can build and expand on the oeuvre of this influential group of artists. This unique combination results in objects of high artistic quality and great historical significance.

With his sculptures, Jungerman unites Europe with Africa and South-America, and transcends the boundaries of time. He bridges the gap that seems to exist between the cultures by emphasizing similarities. Jungerman himself is in fact the personification of this kinship; his (partly) Maroon-ancestry is a melting pot of several African cultures, while he grew up in a Dutch colony in the Americas and was educated in the western art historical tradition.

Remy Jungerman (Moengo, 1959) lives and works in Amsterdam. After completing his studies at the Paramibo Art Academy (AHKCO), he left for Amsterdam to study at the Rietveld Academy. Jungerman has exhibited internationally, at the Stedelijk Museum Amsterdam, the Museum Arnhem and the Brooklyn Museum to mention but a few. He also participated in fairs such as Art Rotterdam (2014) and the New Orleans Contemporary Art Biennial (2015). Various museums have acquired Jungermans sculptures – from the Gemeentemuseum (The Hague) to the Africa Museum (Berg en Dal) – as did many private international collectors.

Opening: 23 April 2016, 17:00 to 19:00 hrs.
The exhibition will be on view until 28 May 2016.

For more information, please contact Samantha Hoekema at 020-7530964 or [email protected]

The Mondriaan Fund supports Remy Jungerman’s work.


Met trots presenteert C&H art space:
FESITEN – first time, een soloshow van Remy Jungerman.

Met FESITEN – first time presenteert Jungerman zijn nieuwste werk, waarin hij zijn afkomst en omgeving onderzoekt. In zijn sculpturen verenigt hij twee culturen: die van West-Afrikaanse diaspora en van het modernistische, westerse kunstdiscours. Zo gebruikt hij geometrische vormen die kenmerkend zijn voor zowel kunstenaars als Piet Mondriaan, als voor de schouderdoeken die door Jungermans familie gedragen worden tijdens bezoeken aan het voorouderaltaar. Het woord ‘fesiten’ betekent dan ook ‘geschiedenis’ – in dit geval een heel persoonlijke.

Het uitgangspunt voor Jungermans werk zijn de geometrische vorm in schouderdoeken van de Marrons, een bevolkingsgroep in Suriname van directe Afrikaanse afstamming. Zij namen deze geometrie mee tijdens hun gedwongen oversteek naar de Nederlandse koloniën. Door de eeuwen heen zijn de motieven hergebruikt en opnieuw geïnterpreteerd door de Marrons. Jungerman zet deze traditie op geheel eigen wijze voort. In het lijnenspel vond hij parallellen met de beeldtaal van De Stijl, die hij in zijn sculpturen benadrukt. Door de oorspronkelijke betekenis van de motieven los te laten, bouwt hij voort op het oeuvre van de invloedrijke kunstenaarsgroep. Deze unieke combinatie maakt elk sculptuur tot een object van hoge artistieke en historische waarde.

Met zijn werk verbindt Jungerman Europa met Afrika en Zuid-Amerika, en beweegt hij tussen het heden en verleden. Hij overbrugt de kloof die lijkt te bestaan tussen de diverse culturen door de nadruk te leggen op gelijkenissen. Jungerman is de personificatie van dit verwantschap; zijn (gedeeltelijke) Marron afkomst is een smeltkroes van verschillende Afrikaanse culturen, terwijl hij is opgegroeid in een Nederlandse kolonie en opgeleid in de traditie van de Westerse kunstgeschiedenis.

Remy Jungerman (Moengo, 1959) woont en werkt in Amsterdam. Na het voltooien van de Academie voor Hoger Kunst- en Cultuuronderwijs in Paramaribo, vertrok hij naar Amsterdam om aan de Rietveld Academie te studeren. Jungerman heeft zowel nationaal als internationaal veel tentoongesteld, onder meer in het Stedelijk Museum Amsterdam, het Museum Arnhem en het Brooklyn Museum (New York). Bovendien heeft hij deelgenomen aan beurzen als Art Rotterdam (2014) en de New Orleans Contemporary Art Biennial (2015). Verschillende musea hebben Jungermans sculpturen aangekocht – van het Gemeentemuseum Den Haag tot het Afrikamuseum in Berg en Dal – en diverse particulieren in binnen- en buitenland hebben zijn werk opgenomen in hun collecties.

Opening: 23 april 2016, 17:00 tot 19:00 uur.
De tentoonstelling is te zien tot en met 28 mei 2016.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Samantha Hoekema: 020-7530964 of [email protected]

Het Mondriaan Fonds steunt Remy Jungerman.