DON’T FRIGHTEN THE HORSES – Wouter Klein Velderman

PRESS RELEASE

Wouter Klein Velderman
‘Don’t Frighten The Horses’

Opening: Saturday 8th September, 17:00 – 19:00 hr.
The exhibition runs until 13th October

C&H gallery is proud to present ‘Don’t Frighten The Horses’, a solo exhibition of new work by Wouter Klein Velderman.

In DON’T FRIGHTEN THE HORSES, Klein Velderman responds to the work ‘NEDERLANDSCHE VOGELEN’ by Cornelius Nozeman and Christiaan Sepp. ‘Nederlandsche vogelen’ is a guide to Dutch birds, that was published in five volumes between 1770 and 1829. Klein Velderman gained permission to see the copy that is part of the Artis library in Amsterdam.

Klein Velderman regards the illustrations by Christiaan Sepp as interpretations of the birds of his time. By re-transforming them, this time to a new material: Melted PVC fabric on wooden panel, Klein Velderman does not only want to bring them to the present, but also gives them a new layer of meaning.

DON’T FRIGHTEN THE HORSES is a series of collages/ assemblages on which the birds do not care about the speed and madness that characterizes the time in which we live. The serene creature seems to be looking undisturbed at the 21st century and to say: DON’T FRIGHTEN THE HORSES.

WOUTER KLEIN VELDERMAN (Deventer, 1979) obtained his MFA in 2009 at the Sandberg Institute, Fine Arts department, after studying at the Gerrit Rietveld Academy, where he is currently teaching sculpture. Within his professional practice, Klein Velderman has his sculptures accompanied by dance, architecture, performance, dialogue (Socratic dialogue, Benedictine dialogue, Lecture of Things), a lecture or written text. Teaching at art academies (Rietveld Academie, ArtEZ, Academy of Theater and Dance) and giving workshops to people who are a bit further away from the art world also contributes to the creation of his sculptures within the artistic research. Allowing third parties within the thinking and making process that precedes each sculpture, regards Klein Velderman as a logical step in both his own creative process and within the social cultural landscape. In addition, ‘collaboration’ is a way to continue his working as a sculptor – the dialogue between himself and his material – in looking, listening, and acting in other disciplines.

Wouter Klein Velderman lives and works in Amsterdam. His work has been exhibited in The Netherlands and abroad, among Architecture Biennale Rotterdam, Rotterdam (NL), Spazioborgogno, Milaan (IT), Museum Kranenburgh, Bergen (NL), Appel Arts Centre, Amsterdam (NL), Moengo Visual Arts Festival, Moengo (SU), De Vleeshal, Middelburg (NL), Gemeentemuseum, Den Haag (NL), Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, Prato (IT).

PERSBERICHT

Wouter Klein Velderman
‘Don’t Frighten The Horses’

Opening: Zaterdag 8 september, 17:00 – 19:00 uur
De expositie loopt tot 13 october

Met trots presenteert C&H gallery ‘Don’t Frighten The Horses’, een solotentoonstelling met nieuw werk van Wouter Klein Velderman.

In DON’T FRIGHTEN THE HORSES reageert Klein Velderman op het werk ‘NEDERLAND- SCHE VOGELEN’ van Cornelius Nozeman en Christiaan Sepp. ‘Nederlandsche vogelen’ is een vogelboek dat in vijf delen tussen 1770 en 1829 werd uitgegeven. Klein Velderman mocht het exemplaar inzien dat deel uitmaakt van de Artis bibliotheek in Amsterdam.

Klein Velderman ziet de illustraties van Christiaan Sepp als interpretaties van de vogels uit zijn tijd. Door ze opnieuw te transformeren, deze keer naar een nieuw materiaal: Gesmolten PVC doek op houten paneel, wil Klein Velderman ze niet alleen naar het nu brengen, maar ook nog eens een nieuwe betekenislaag geven.

DON’T FRIGHTEN THE HORSES is een serie collages/ assemblages waarop de vogels zich niets aantrekken van de snelheid en gekte die de tijd waarin we leven kenmerkt. Het serene diertje lijkt ons in de 21e eeuw onverstoorbaar aan te kijken en te willen zeggen: DON’T FRIGHTEN THE HORSES.

WOUTER KLEIN VELDERMAN (Deventer, 1979) behaalde in 2009 zijn MFA aan het Sand- berg Instituut, afdeling Fine Arts, na een studie aan de Gerrit Rietveld Academie, waar hij op dit moment docent sculptuur is. Binnen zijn beroepspraktijk laat Klein Velderman zijn sculpturen begeleiden door dans, architectuur, performance, dialoog (Socratische dialoog, Benedictijnse dialoog, Lecture of Things), een lezing of geschreven tekst. Ook het lesgeven op kunstacademies (Gerrit Rietveld Academie, ArtEZ, Academie voor Theater en Dans) en het geven van workshops aan mensen die wat verder weg staan van de kunst- wereld, dragen bij binnen het artistiek onderzoek aan ontstaan van zijn sculpturen. Het toelaten van derden binnen het denk- en maakproces dat aan elke sculptuur vooraf gaat, ziet Klein Velderman als een logische stap binnen zowel zijn eigen maakproces als binnen het maatschappelijk culturele landschap. Daarnaast is ‘samenwerking’ een manier om zijn werkwijze als beeldhouwer – de dialoog tussen hemzelf en zijn materiaal – door te zetten in het kijken, luisteren, en handelen op andere disciplines.

Wouter Klein Velderman woont en werkt in Amsterdam. Zijn werk is tentoongesteld in binnen- en buitenland waaronder International Architecture Biennale Rotterdam, Rotterdam (NL), Spazioborgogno, Milaan (IT), Museum Kranenburgh, Bergen (NL), Appel Arts Centre, Amsterdam (NL), Moengo Visual Arts Festival, Moengo (SU), De Vleeshal, Middelburg (NL), Gemeentemuseum, Den Haag (NL), Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, Prato (IT)