Hadassah Emmerich / Mariëlle Buitendijk

PERSBERICHT

C&H gallery presenteert in samenwerking met Art Agent Orange:

HADASSAH EMMERICH / MARIELLE BUITENDIJK

The exhibitions are made possible by Mondriaan Fonds (Hadassah Emmerich) | CBK Rotterdam (Mareielle Buitendijk)

Opening: 3 juni, van 17:00 tot 19:00 uur.
De tentoonstelling is te zien tot en met 29 juli, 2017

Gedegen, gedragen, noordelijke magie in grijstinten van Mariëlle Buitendijk naast exuberante zinnelijkheid in rijke kleuren van Hadassah Emmerich. Het werk van Mariëlle Buitendijk is ongekend abstract: het refereert nergens aan en verwijst alleen naar zichzelf, verf op drager. Hadassah Emmerich’s werk varieert van figuratie tot abstractie in een spel vol schilderkunstige momenten, gelaagd en vol associaties. Twee schilders pur sang, vol experimenteerdrift en gedreven ambachtelijkheid. Twee schilders ook met oog voor detail en momentum. In de handeling ontstaat het werk. Beide schilders tonen recent werk.

Mariëlle Buitendijk

Mariëlle Buitendijk (Hilversum 1976), behaalde na haar bacheloropleiding aan de St. Joost Academie in Breda haar master schilderkunst aan het Frank Mohr Instituut in Groningen. In 2005 won zij de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst. Tentoonstellingen had zij onder meer in de Nederlandsche Bank, NAI (thans Het Nieuwe Instituut), Kunsthaus Dresden, Tent Rotterdam en Garage Rotterdam. Mariëlle Buitendijk is vertegenwoordigd in verschillende Nederlandse Collecties, waaronder De Nederlandsche Bank en Museum Voorlinden. Het werk van Buitendijk heeft zich ontwikkeld van beeld met een (fotografische) oorsprong in de werkelijkheid, gemanipuleerd realisme met een ideologische achtergrond en oorsprong, naar in materiaal en techniek gewortelde abstractie: het beeld ontstaat vanuit het maakproces zelf. De huidige series werken worden door handwerk bepaald: door met en uit de hand te zagen en te schuren krijgt elke drager een eigen vorm. Het beeldvlak wordt vervolgens volgens eenvoudige regels verdeeld. Messcherpe lijnen doorklieven het beeldvlak, onscherpe vlakken ontstaan door spuittechniek en verneveling van verf. Verschuivingen en vervormingen ontstaan door rechte lijnen uit de losse pols te trekken, door vlakken te verdelen op het oog en door het druppelen en het vernevelen van verf. De controle over het proces wordt weggegeven en weer hernomen: een herhalende eenvoudige handeling met een minimalistisch beeld als resultaat. Een nieuwe ontwikkeling is de inzet van sjablonen en zeefdruk om delen te herhalen en patronen te laten ontstaan.

Hadassah Emmerich

Na opleidingen aan de Academie Beeldende Kunsten Maastricht en het HISK Flanders volgde Hadassah Emmerich (1974) een Masteropleiding aan het Goldsmiths College in Londen. In 2005 brak Hadassah in Nederland door met de tentoonstelling ‘With Love From Batik Babe’ in het GEM in Den Haag. Daarna volgden solotentoonstellingen in Los Angeles, New York, Jakarta, Heerlen, Zürich en andere steden. Haar werk is onder meer aangekocht door het Bonnefantenmuseum in Maastricht, Gemeentemuseum Den Haag en Museum Voorlinden.
Hadassah Emmerich’s werk kent een rijke thematiek: (culturele) identiteit en het lichaam, gender en representaties van exotisme. Hadassah maakt groot, monumentaal werk. Terwijl zij zich in de beginjaren van haar carrière toelegde op muurschilderingen, heeft zij de impact daarvan recentelijk weten te vertalen naar het grote doek en schilderkunstige objecten. Hadassah experimenteert graag met combinaties van technieken: drukinkt en olieverf worden met sjablonen afgedrukt op canvas, waskrijt wordt gebruikt in olieverf. Deze monumentale etno Pop Art series zijn visueel overrompelend.
Hadassah presenteert in C&H gallery een serie grote werken op doek: een vrouwenlichaam wordt vervormd, gespiegeld, op zijn kop gedraaid, verdund en verdubbeld. Door gebruik van hetzelfde palet ontstaat een totaalinstallatie. In een tweede serie kleinere werken op papier wordt in een sequentie steeds verder ingezoomd op een zittend lichaam. Verhaal en schilderkunst in een spannende dialoog met elkaar.


Thorough, solemn, northern magic in shades of grey by Mariëlle Buitendijk in opposite to the exuberant sensibility in dashing colours by Hadassah Emmerich. The art by Mariëlle Buitendijk is unprecedentedley abstract: without reference to anything but it’s own, paint on a surface. Hadassah Emmerich’s art varies between figurative and the abstract. A playful composition of painterly moments, rich with associations. Two genuine painters who don’t shy away from experimenting in their artwork and persistent in their craftsmanship. At this show, both artists will show their latest works.

Mariëlle Buitendijk

Mariëlle Buitendijk received her bachelors at the St. Joost academy in Breda and her masters at the Frank Mohr institute in Groningen. In 2015 she won the Royal Prize for Painting. Her previous expositions were at the ‘De Nederlandse Bank’ NAI (currently ‘Het Nieuwe Instituut’) Kunsthaus Dresden, Tent Rotterdam and Garage Rotterdam amongst others. Mariëlle Buitendijk’s art is being represented in a variety of famous collectors like ‘De Nederlandsche Bank’ and ‘Museum Voorlinden’ The art by Mariëlle evolved from the image with an (photo-graphical) background, manipulated reality with an idealogical background and source, to abstraction. Rooted in technique and material: the image arises naturally from the creative process. Her current series are being determined by her craftsmanship: by cutting and sanding each piece by hand each of the artworks is being infused with its own soul. Each surface of the pieces are then divided based on simple rules. Razor-sharp lines plough through the plane, unsharpened shapes arises through the use of spray-paint and the atomization of paint. Shifts and distortion occur by drawing straight lines by hand, by the division of the plane without measuring and by spattering and the atomization of paint. The control over these processes is being let lose and then retaken again: a repetition of a simple action with the image as a result. A new development in her pieces is the use of stencils and silkscreen printing to repeat certain designs and let patterns occur.

Hadassah Emmerich

After her education at the Academie Beeldende Kunsten Maastricht and the HISK Flanders, Hadassah Emmerich (1974) did her masters at the Goldsmiths Collage in London. In 2015, Hadassah stepped into the limelight with her exposition ‘With Love From Batik Babe’ at the GEM in the Hague. After which she has solo-expositions in Los
Angeles, New York, Jakarta, Heerlen, Zurich and many more. Her art has been included in the collections by amongst others: Bonnefantenmuseum in Maastricht, Gemeentemuseum Den Haag en Museum Voorlinden.
Hadassah Emmerich’s art has a richly themed: (cultural) identity and the body, gender and representations of exoticism. Hadassa’s creates large, monumental pieces. She was focussed on murals in her early career, now she managed to translate and funnel the impact of the murals onto large canvases and painterly objects. Hadassah likes to experiment with mixed techniques: printing-ink, oil-based paints and templates on canvas, crayons in combination with oil-paint. These monumental etno Pop Art series are visually overwhelming.
Hadassah shows a series of large canvasses at the C&H gallery: the pieces show a woman’s body deformed, mirrored and rotated, diluted and doubled. By using the same colour-scheme in her pieces an installation arises. In a second smaller series on paper the focus lays with zooming in on a sitting body.
The story behind the series and the pieces themselves in an inspiring dialogue with each other