Balls Deep in Fuckery – Jacob Dwyer and Mike Pratt

JACOB DWYER and MIKE PRATT 
Balls Deep in Fuckery

Opening: Friday 27 November from 17:00 to 20:00 hrs.
Exhibition: Until 16 January 2016. 

C&H art space is pleased to present:
The exhibition “Balls Deep in Fuckery”, a collaborative installation by Mike Pratt and Jacob Dwyer.

For their first two-man show in Amsterdam, Jacob Dwyer and Mike Pratt will jointly present the latest fruits of their separate practices. Over the past three years (two of which were spent at De Ateliers) the artists have each developed strong visual languages. “Balls Deep in Fuckery” will test what happens when these languages are forced together post production. Pratt will show two sculptures alongside two suspended screens hosting the video projections of Dwyer. The uncontrolled dynamic that results, allows the spectator to approach the works with a level of impunity.

Despite presenting very different forms, the work of both artists finds common ground through a similar attitude towards incongruity. Pratt’s sculptures – wax casts of everyday items, suspended from the ceiling – feel oddly out of place in a gallery. Atmospheric lighting and carpeting further emphasizes this, upturning the traditional notion of artistic vision and skill. On each of Dwyer’s screens, a character leads the viewer through a landscape of desert and forest. Occasionally these characters will stop and tell something, varying from a memoir of kids playing in Marseille to a narration on the voice of Tony Soprano. As the installation unfolds these pieces of information join to form a larger constellation meaning.

Mike Pratt was born in Seaham in 1987. He graduated in fine arts at Northumbria University, Newcastle, winning both the Graduate Studio Award and the Paul Mason sculpture prize. Pratt participated in the 2013 Edinburgh Annuale and the 2011 Armory Show (New York), exhibited at gallery Juliètte Jongma (Amsterdam), and Workplace galleries in London and Gateshead, among others. After completing a residency at De Ateliers in 2014, he is still residing and working in Amsterdam.

Jacob Dwyer was born in London in 1988. He studied fine art at Newcastle University before completing a Masters in experimental film at Kingston University, London. After fulfilling a residency at De Ateliers, Dwyer is still living in Amsterdam, where continues to work as an artist and contributes to Metropolis M as a writer. He has presented works at the BFI (London), IDFA (Amsterdam), Lo schermo dell’arte (Florence), gallery Herrmann Germann Contemporary (Zurich) and KINO DER KUNST (Munich) where he recently won the Project Award. The production of Dwyers work for this exhibition was kindly supported by the AFK.

Saturday 28 November, 15:00 – 17:00 hrs.
Curator and critic Maaike Lauwaert will introduce the installation of Mike Pratt and Jacob Dwyer.
The talk starts at 15:00 hrs. sharp. 

Maaike Lauwaert writes on contemporary art for various magazines and blogs and works as visual arts curator at Stroom, an independent center for art and architecture. Before starting at Stroom, she worked at the Mondriaan Foundation and completed a PhD. in cultural sciences at the University of Maastricht. Her work has been published in De Witte Raaf, A Prior, Metropolis M, Kaleidoscope, Modern Painters and Art Agenda, among others.


JACOB DWYER and MIKE PRATT 
Balls Deep in Fuckery

Opening: Vrijdag 27 november van 17:00 tot 20:00 uur.
Tentoonstelling: Tot en met 16 januari 2016. 

C&H art space presenteert met trots:
De tentoonstelling “Balls Deep in Fuckery”, een gezamenlijke installatie van Mike Pratt en Jacob Dwyer.

In “Balls Deep in Fuckery” presenteren Mike Pratt en Jacob Dwyer gezamenlijk de nieuwste vruchten van hun afzonderlijke kunstenaarspraktijk. Beide hebben de afgelopen drie jaar ieder een sterke visuele beeldtaal ontwikkeld, en in deze duo-tentoonstelling wordt er getoetst wat er gebeurt wanneer die worden samengedrongen. Pratt toont twee sculpturen naast twee zwevende schermen waarop Dwyer zijn films op projecteert. De ongecontroleerde dynamiek die uit deze confrontatie voortkomt, staat de toeschouwer toe de werken te benaderen met een zekere mate van straffeloosheid.

Ondanks de formele verschillen tussen hun oeuvre, vinden de kunstenaars een gemeenschappelijke grond in hun houding tegenover ongerijmdheid. Pratts sculpturen – aan het plafond gehangen wassen afgietsels van alledaagse voorwerpen – lijken niet thuis te horen in een galerie. Pratt benadrukt deze discrepantie door sfeervolle verlichting en vloerbedekking, en zet daarmee de traditionele noties over artistieke visie en vaardigheid op z’n kop. Op Dwyers schermen leidt een figuur de kijker door een landschap van bos en woestijn. Van tijd tot tijd stoppen hij om iets te zeggen, variërend van een vertoog over de stem van Tony Soprano tot herinneringen aan spelende kinderen in Marseille. Deze uitspraken vormen tezamen een raamwerk van ideeën over het plaatsen van dingen waar ze niet thuishoren.

Mike Pratt is geboren in Seaham in 1987. Bij zijn afstuderen aan de Universiteit van Newcastle ontving hij zowel de Graduate Studio Award als de Paul Mason sculptuurprijs. Pratt nam onder andere deel aan de Edinburgh Annuale van 2013 en de Armory Show van 2011 (New York). Verder is zijn werk tentoongesteld bij galerie Juliètte Jongma (Amsterdam) en Workplace Gallery in London en Gateshead. Sinds het voltooien van een residentie bij De Ateliers in 2014, woont en werkt Pratt nog steeds in Amsterdam.

Jacob Dwyer is geboren in Londen in 1988. Hij studeerde beeldende kunst aan de Universiteit van Newcastle alvorens een masteropleiding in experimentele film te volgen aan de Kingston University in Londen. Na het voltooien van een residentie bij De Ateliers is hij in Amsterdam blijven wonen en werken. Dwyer heeft onder andere meegedaan aan de IDFA (Amsterdam), BFI (Londen), Lo schermo dell’arte (Florence), en tentoongesteld bij galerie Herrmann Germann Contemporary (Zürich), en de KINO DER KUNST (München) waar hij onlangs de Project Award won. De productie van Dwyers werk voor deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door het AFK.

Zaterdag 28 november van 15:00 tot 17:00 uur
Zal curator en critica Maaike Lauwaert een inleiding verzorgen op de installatie van Mike Pratt en Jacob Dwyer.
De inleiding begint om 15:00 uur precies.

Maaike Lauwaert schrijft over hedendaagse kunst voor verschillende magazines en blogs. Haar werk is onder meer gepubliceerd in De Witte Raaf, A Prior, Metropolis M, Kaleidoscope, Modern Painters en Art Agenda. Daarnaast is Lauwaert werkzaam als programmamaker beeldende kunst bij Stroom, een onafhankelijk centrum voor kunst en architectuur. Ze werkte hiervoor bij het Mondriaan Fonds en behaalde een PhD. in cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Maastricht.