A Stalagmite for Sisyphus – Aljaž Celarc

In this soloshow, artist and geographer Aljaž Celarc simultaneously preserves, destructs and recreates glacial ice. With two installations and an immersive video of a changing landscape, he comments on human-caused climate change and our apparent inability to act on it. While the ice slowly melts and forms again in his installations, Celarc emulates natural processes yet also contributes to their demise.

In one of his installations, Celarc attempts to authentically preserve a chunk of ice by recycling it. He made a silicone mold of an ice stalagmite from the Bossons glacier in the French Alps, and transported its water to Amsterdam. There, he refroze the water in the mold and put the new stalagmite on display in a carefully constructed showcase. Due to the ambient temperature of the gallery, the ice slowly but surely melts again. The melted water flows trough a hose and drips into a freezer, where the stalagmite is revitalized in the silicone mold. The new reproduction is then placed in the showcase for yet another cycle.

Celarc’s work evokes the question if our experience of the environment is culturally constructed and mediated trough visual media. The artist: “I strongly believe that climate change is typically experienced trough the abundant visual culture. In the news and on social media, apocalyptic images of melting ice caps are presented as an overpowering force threatening humanity. This creates a passive feedback loop, because it seems like there is nothing we can do about it. So we need a different kind of representation in order to make us rethink our actions and responses.”

Having a piece of ice melt like it would in its original environment, and freezing it back with the help of a refrigerator – Celarc disguises technology as a means of repair for the damage we caused to the environment. This is a deception, of course, for the more machinery is used for preservation, the faster it accelerates changes in our fragile ecological system. Yet Celarc accepts the counter-productiveness of his preservation installations, in order to embrace the beauty of destruction.

Aljaž Celarc (Ljubljana, 1989) lives and works in Rotterdam. He holds a bachelor degree in geography from the University of Ljubljana, and a master’s in photography from the AKV St. Joost. Despite being a recent graduate, his work has been exhibited internationally: from the Van Abbemuseum in Eindhoven (the Netherlands), to the Aalto School of Art and Design in Pori (Finland), and the Universidad de las Américas Puebla in Mexico City (Mexico). Celarc received several award and grants in his native Slovenia, in the Netherlands, and abroad.

Opening: 15 October, 17:00 to 19:00 hrs.
The exhibition will be on view through 19 November 2016.

The CBK Rotterdam supported the In Vivo project. For more information, click here.


Met deze solotentoonstelling levert kunstenaar en geograaf Aljaž Celarc commentaar op door de mens veroorzaakte klimaatverandering en ons schijnbare onvermogen daar iets aan te doen. In twee installaties en een video van een veranderend landschap, toont hij hoe hij een stuk gletsjerijs te preserveert, vernietigt en recreëert. Zo emuleert Celarc natuurlijke processen, terwijl hij tegelijkertijd bijdraagt aan hun tenietdoening.

In een van zijn installaties conserveert Celarc een stuk ijs door het te recyclen. Hij heeft een siliconen mal gemaakt van een ijsstalagmiet uit de Bossons gletsjer in de Franse Alpen, en het water van het origineel naar Amsterdam gebracht. Daar heeft hij het water terug in de mal gevroren, en de nieuw gevormde stalagmiet in een vitrine geplaatst. Door de temperatuur van de galerie zal het ijs langzaam maar zeker weer smelten. Het smeltwater wordt via een slang in een vriezer geleid, waar de stalagmiet weer tot leven wordt gebracht in de mal. De reproductie wordt in de vitrine geplaatst voor een nieuwe cyclus.

Celarc’s werk roept de vraag op of onze ervaring van het milieu beïnvloed wordt door visuele media. De kunstenaar: “Ik ben er sterk van overtuigd dat klimaatsverandering over het algemeen beleefd wordt via visuele cultuur. In het nieuws en op sociale media zien we apocalyptische beelden van smeltende ijskappen – dit creëert een passieve reactie, omdat het lijkt alsof we er niks aan kunnen doen. We hebben dus een ander soort representatie nodig om onze acties en oplossingen te kunnen herzien.”

Een stuk gletsjerijs laten smelten zoals het in de natuur zou doen, en het weer terugvriezen met een ijskast – Celarc verhult technologie als een oplossing voor de schade die we het milieu berokkenen. Dit is bedrog, uiteraard, want hoe meer apparatuur er wordt gebruikt, des meer versnellen de veranderingen in ons fragiele ecosysteem. Celarc accepteert echter de contraproductiviteit van zijn conservatie-pogingen, om zo de schoonheid van vernietiging te kunnen omarmen.

Aljaž Celarc (Ljubljana, 1989) woont en werkt in Rotterdam. Hij heeft een bacheloropleiding geologie gevolgd aan de Universiteit van Ljubljana, en een masteropleiding fotografie aan de AKV St. Joost. Ondanks dat hij pas recentelijk is afgestudeerd, is zijn werk al internationaal tentoongesteld: van het Van Abbemuseum in Eindhoven, to de Aalto School voor Kunst en Design in Pori (Finland), en de Universidad de las Américas Puebla in Mexico City. Celarc heeft diverse prijzen en beurzen ontvangen in Nederland, zijn thuisland Slovenië, en daarbuiten.

Opening: 15 oktober, van 17:00 tot 19:00 uur.
De tentoonstelling is te zien tot en met 19 november 2016.

Het CBK Rotterdam ondersteunde het In Vivo project. Klik hier voor meer informatie.