1+100 – Carine Weve

Since 2012 Carine Weve dedicates herself to creating conceptual pencil drawings, submitting them to simple, strict rules that result in strong mathematical images. They are the outcome of a creative process characterized by monotonic performance, repetition and concentration. The feel of handwork and the precision of execution give the drawings a delicate and poetic quality.

Characteristic for the working process is the build-up from the centre, circling clockwise so that the image evenly expands starting from the middle. Essentially, every drawing is a possible centre of an expanding surface that takes on unimaginable dimensions. If Weve were to complete the drawings according to her own set of rules, they would indivertibly grow to literally immeasurable surfaces.

This also applies to her most recent drawing project ‘1+100’. With this series Weve investigates how a structure can escape from itself. Not despite, but because of itself. The 100 drawings are elaborations of a detail of a master drawing and are submitted to the same implementing rules as the master. But contrary to the master, these drawings have a strong structure that at first sight looks like simple repetition. Nothing is less true. The longer one looks at it, the more the eye looses its grip on the structure. Attempts to focus only lead to discovering creaks and confusion in the structure.

Carine Weve lives and works in Rotterdam. She studied at the Royal Academy of Art in The Hague, The Netherlands. Since 2006 she has taken part in several solo and group shows worldwide: she exhibited her work in Beijing, New York, several cities in Europe and The Netherlands, resulting in purchases by international art collectors.

Opening: March 4th, 17:00 to 19:00 hrs.
The exhibition will be on view through April 8th, 2017.

For more information, please contact Christiaan van Doesburg: [email protected] or 020-7530964.


Sinds 2012 maakt Carine Weve potloodtekeningen die zij aan eenvoudige, strikte regels onderwerpt en die een sterk mathematisch karakter hebben. Ze zijn het resultaat van een werkproces dat gekenmerkt wordt door monotone handeling, herhaling en concentratie. De voelbare handarbeid en de precisie van uitvoering, maken de tekeningen poëtisch en delicaat.

Karakteristiek voor haar werkwijze is dat de tekeningen vanuit het midden, rechtsom cirkelend worden opgebouwd, en het beeld zodoende vanuit het centrum gelijkmatig aanwast. In wezen vertegenwoordigt iedere tekening slechts een mogelijk centrum van een uitdijend oppervlak met onbevattelijke afmetingen. Immers, zou Weve de tekeningen volledig uitwerken volgens de door haar opgestelde regels, dan zouden ze onherroepelijk uitgroeien tot letterlijk onmetelijke oppervlakten.

Dit geldt eveneens voor haar nieuwste tekeningenserie ‘1+100’.
Met deze serie verdiept Weve zich in hoe structuur aan zichzelf ontsnapt. Niet ondanks, maar juist dankzij zichzelf. De 100 tekeningen zijn uitwerkingen van een detail van een zogenaamde mastertekening en onderworpen aan dezelfde uitvoeringsregels als de master. Maar in tegenstelling tot de master vertonen deze tekeningen een sterke structuur die bij vluchtige aanblik als vaste herhaling oogt. Niets is minder waar. Hoe langer men ernaar kijkt, hoe meer het oog de grip op de structuur verliest. Iedere poging tot focussen leidt naar haperingen; verwart de structuur.

Carine Weve woont en werkt in Rotterdam. Ze studeerde aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Sinds 2006 heeft zij wereldwijd deelgenomen aan solo- en groepstentoonstellingen. Ze exposeerde in Beijing, New York, verschillende Europese steden en in Nederland. Haar werk is opgenomen in (inter)nationale kunstcollecties.

Opening: 4 maart, van 17:00 tot 19:00 uur.
De tentoonstelling is te zien tot en met 8 april, 2017

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christiaan van Doesburg: 020-7530964 of [email protected]