het Parool – De suggestie van een choreografie, Ruta Butkute – Array

Lichamelijkheid hoort bij beeldhouwkunst. Er is een fysieke inspanning nodig om een sculptuur te maken. En het lijf van de kijker, dat om het werk heen beweegt en volumes aftast en inschat, bepaalt de ruimtelijkheid die een beeld anders maakt dan een schilderij of tekening.