Wouter Klein Velderman | Beyond the bubble

Wouter Klein Velderman
Wouter Klein Velderman heeft zijn voorstel om een 60 meter lange zeppelinvorm hangend tussen de bomen van het Vlielandse bos omgevormd tot een autonoom werk voor in de tentoonstellingsruimte. In het schetsontwerp kon de bezoeker de binnenruimte van de zeppelin ervaren en verschafte deze de intimiteit en aandacht die nodig zijn voor het houden van socratische gesprekken.

reda more here