Socratisch gesprek olv Wouter Klein Velderman

Tijdens de tentoonstelling On Speaking Terms zal op 5 en 26 oktober een socratisch gesprek plaatsvinden. Het uitgangspunt van een socratisch gesprek is leren luisteren en argumenteren waardoor gezamenlijk een visie ontwikkeld kan worden over de vragen die opgeworpen worden door de kunst in Nest. Het decor voor dit gesprek zal bestaan uit een ronde arena die speciaal voor de tentoonstelling is gebouwd. Maatschappelijke vraagstukken die in On Speaking Terms worden belicht zullen het uitgangspunt vormen voor het gesprek. Met een groep van maximaal twintig personen zal onder leiding van beeldend kunstenaar Wouter Klein Velderman het gesprek plaatsvinden.

Voor meer informatie, klik hier