Carine Weve | galeries.nl

Met een redelijk mathematische achtergrond kijk ik met interesse naar de getallen in dit werk. Je verwacht een logische volgorde. Je volgt de hokjes en plots kom je erachter dat een getal voor een tweede keer voorkomt. “Ho! Dat kan toch zomaar niet”, zegt de ordentelijke ambtenaar in mij. “Wel zeker”, zegt de kunstenaar Weve. “Kijk maar op dit bord.” Orde blijkt maar schijn te zijn of zou er toch een logica in zitten? Is dat het verschil tussen mannenlogica en vrouwenlogica? Heerlijk, om net als in een doolhof telkens je kop te stoten. Het verschil is, uit een doolhof kun je altijd de uitgang vinden door consequent linksom of rechtsom de wand te volgen. Dat hoeft natuurlijk niet de kortste weg te zijn, dat is logisch.
Of vergis ik me? De Amerikaanse president zou zeggen “Je ne me trompe pas”. Ik zou zeggen “Il se trumpe”. En als ik zou tutoyeren: “Tu te trumpes”.

Copyright 2017: Benno Tutein Nolthenius (achtergrond en archief) | Kunst van de dag door Benno Tutein Nolthenius.